Naujienos

« Grįžti

Užsienio kompanijoms lengviau registruotis mokesčių mokėtojais

Atnaujinimo data: 2017-02-17

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) informuoja, kad, atsižvelgus į mokesčių mokėtojų pastebėjimus bei taikant LEAN metodiką, VMI supaprastino užsienio įmonių registracijos tvarką* Lietuvoje.

Iki šiol įmonės vadovas ir/ar jo įgaliotas asmuo, norėdamas įregistruoti nuolatinę buveinę Lietuvoje, turėdavo kreiptis į VĮ Registrų centrą, pateikti prašymą ir duomenis Juridinių asmenų registrui ir atskiru prašymu kreiptis į VMI dėl įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą.

Pagal naujausią VMI patvirtintą tvarką, užsienio juridinius asmenis, vykdančius veiklą per nuolatinę buveinę Lietuvoje, mokesčių inspekcija pradėjo registruoti pagal iš Juridinių asmenų registro gaunamus duomenis. Tai reiškia, kad užsienio juridinio asmens vadovui ar jo Juridinių asmenių registre nurodytam įgaliotam atstovui, norinčiam naudotis elektroninėmis VMI paslaugomis, pavyzdžiui, Mano VMI, atstovauti įmonę inspekcijoje, nebereikia papildomai kreiptis į mokesčių administratorių, nes jiems automatiškai suteikiamos teisės naudotis VMI sistemomis.

„Nuo šių metų užsienio įmonė, kai įregistruoja nuolatinę buveinę Registrų centre, nebeturi kreiptis į VMI savo iniciatyva. Jam automatiškai suteikiamos teisės naudotis VMI sistemomis, todėl dabar mes iškart turime galimybę išsiųsti pranešimą su prašymu pateikti papildomą informaciją. Taip pat užsienio juridiniam asmeniui mokesčių inspekcijai nebereikia teikti ir dalies papildomų duomenų ir dokumentų, pavyzdžiui, dokumento, kuris patvirtina registravimą užsienio valstybėje" – sako VMI Mokestinių prievolių departamento direktorė Stasė Aliukonytė – Šnirienė.

Pagal naująją tvarką numatomas ir mokesčių mokėtojo išregistravimas VMI iniciatyva. Kai mokesčių administratorius nustatys, kad užsienio juridinis asmuo penkerių metų laikotarpiu negauna pajamų iš šaltinio Lietuvoje, jis bus išregistruojamas iš Mokesčių mokėtojų registro.

Pagal iš Registrų centro gautus duomenis VMI nuolatinėmis buveinėmis Mokesčių mokėtojų registre yra įregistravusi 90 užsienio juridinių asmenų iš 27 valstybių (Ukraina – 16, Rusija – 6, Iranas – 6, Latvija ir Indija - po 5 asmenis, Baltarusija – 4).

VMI primena, kad savarankiškai aktualią informaciją mokesčių klausimais, seminarų dalijamąją medžiagą, paaiškinimus ir komentarus galima rasti adresu www.vmi.lt  Pasikonsultuoti su VMI specialistais mokesčių klausimais galima paskambinus telefonu 1882 arba +370 5 255 3190. Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi bei saugomi 5 metus.

 

  • - pakeistas „Užsienio juridinio asmens įregistravimo į mokesčių mokėtojų registrą/išregistravimo iš mokesčio mokėtojų registro" įsakymas, pakeistos FR0227 formos užpildymo ir teikimo taisyklės, pakeista pati forma - išdėstyta nauja redakcija.

 

Išsamesnė informacija žiniasklaidai:

Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

 

Asta Bursova,

Tel.: (8-389) 63 704, Mob.: +370 612 14615; el. p.: A.Bursova@vmi.lt

  Rita Skavičienė,

Tel.: (8-45) 50 17 76, Mob.: + 370 615 53661, el. p.: r.skaviciene@vmi.lt