Naujienos

« Grįžti

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio 17 straipsnio 1 dalies 5 punkto komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimo

Atnaujinimo data: 2017-05-26

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, VMI prie FM nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, siekdama suvienodinti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) taikymo tvarką, parengė GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 5 punkto komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimus.

Informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2017-05-26 rašte Nr. (18.18-31-1E) RM-16768.

Informaciją parengė
Teisės departamentas