Naujienos

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 11 straipsnio 8 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) parengimo

Atnaujinimo data: 2020-03-30
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, atsižvelgdama į 2018-12-06 priimto Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 4, 5, 11, 17, 30, 39, 55 straipsnių, 3 priedėlio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 301 straipsniu įstatymo Nr. XIII-1697 nuostatas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, parengė Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 11 straipsnio 8 dalies komentarą (apibendrintą paaiškinimą), kurio nuostatos suderintos su Lietuvos Respublikos finansų ministerija (2020-03-16 raštas Nr. ((14.41E)-5K-1916964)-6K-2001566).
Komentare detalizuojama bendroji kovos su mokesčių piktnaudžiavimu taisyklė.
Informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2020 m. kovo 27 d. rašte Nr. (18.32-31-1E) RM-10140.
 
Informaciją parengė
Teisės departamentas