Naujienos

« Grįžti

Dėl iventorizacijos atlikimo

Atnaujinimo data: 2020-03-31
Informuojame, kad dėl Lietuvoje susiklosčiusios ekstremalios situacijos dėl COVID-19  įmonėms neturint galimybės atlikti inventorizacijas, nustatytas Operacijų akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje apskaitos tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 154, ir Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. VA-16, fizinės inventorizacijos gali būti neatliekamos. Prekių likučius pakanka nustatyti pagal apskaitos duomenis. Pagal apskaitos duomenis nustatyti prekių likučiai įrašomi akcizais apmokestinamų prekių sandėlių teikiamose akcizų deklaracijose ir atitinkamai kuro objektų eksploatuotojų teikiamose ataskaitose. 
Pasibaigus ekstremaliai situacijai, inventorizacija turės būti atlikta aukščiau nurodytuose teisės aktuose nustatytu terminu.
 
Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2020 m. kovo 31 d. rašte Nr. (19.20-10 E)RM -1554
 
Parengė
Akcizų administravimo departamentas