Naujienos

« Grįžti

Dėl tabako gaminių, nepaženklintų unikaliais identifikatoriais

Atnaujinimo data: 2020-05-11
Primename, kad įgyvendinant 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/40/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, suderinimo ir kuria panaikinama Direktyva 2001/37/EB, nuo 2019 m. gegužės 20 d. Europos Sąjungoje cigaretės ir cigaretėms sukti skirtas tabakas ženklinami unikaliais identifikatoriais.
 
          
Vienetinių pakelių unikaliais identifikatoriais paženklinti cigarečių pakeliai 
 
Vadovaujantis Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/574 dėl tabako gaminių atsekamumo sistemos sukūrimo ir veikimo techninių standartų 37 str. 1 d., Lietuvoje (kaip ir visoje Europos Sąjungoje) nuo 2020 m. gegužės 20 d. negalima prekiauti cigaretėmis ir cigaretėms sukti skirtu tabaku, nepaženklintais vienetinių pakelių unikaliais identifikatoriais. Tokios  cigaretės ir cigaretėms sukti skirtas tabakas turi būti sunaikinti. 
 
Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 33 straipsnio 1 dalimi, už cigaretes ir cigaretėms sukti skirtą tabaką sumokėta akcizų suma gali būti įskaitoma arba grąžinama, jei toks apdorotas tabakas sunaikintas prižiūrint Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – VMI). Tam, Apdoroto tabako sunaikinimo, prižiūrint Valstybinei mokesčių inspekcijai, ir atleidimo nuo akcizų taisyklių1 nustatyta tvarka, VMI turi būti pateiktas atitinkamas prašymas2. Priėmus sprendimą dėl tokio tabako sunaikinimo, jis turi būti sunaikinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu specialiai tam skirtose vietose.
 
Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2020 m. gegužės 7 d. rašte Nr. (19.20-10 E) RM-2134
 
Parengė
Akcizų administravimo departamentas
_____________________________________________________________________________
 1 Apdoroto tabako sunaikinimo, prižiūrint Valstybinei mokesčių inspekcijai, ir atleidimo nuo akcizų taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. VA-155 (toliau – Taisyklės).
 2 Prašymo formos pavyzdys patvirtintas Taisyklių priede.