Naujienos

Dėl teisės aktų, reglamentuojančių akcizais apmokestinamų prekių apskaitą

Atnaujinimo data: 2020-02-12
Informuojame, kad 2020 m. vasario 10 d. priimti 2020 m. kovo 1 d. įsigaliosiantys toliau nurodyti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymai:
 
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas Nr. VA-9 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. VA-16 „Dėl Akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomos akcizų lengvatos, apyvartos ataskaitos pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo";
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas Nr. VA-10 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. VA-16 „Dėl Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo";
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas Nr. VA-11 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. VA-56 „Dėl Kuro objektų ir naftos produktų apskaitos priemonių registravimo" pakeitimo".
 
Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2020 m. vasario 11 d. rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-4134.
 
Informaciją parengė
Teisės departamentas