Naujienos

« Grįžti

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-131 „Dėl leidimų įsigyti gazolių išdavimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Atnaujinimo data: 2020-06-30
Informuojame, kad nuo 2020 m. liepos 1 d. įsigalioja Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas Nr. VA-51 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-131 „Dėl leidimų įsigyti gazolių išdavimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo, kuriuo pakeičiamos Leidimų įsigyti gazolių išdavimo ir panaikinimo taisyklės (toliau - Taisyklės). 
Taisyklių nuostatos nustato, kad žemės ūkio veiklos subjektas, norėdamas įsigyti žemės ūkio veiklos subjekto leidime (toliau - leidimas) nurodytus gazolius ir jų kiekius, pardavėjui kaip alternatyvą leidimui gali pateikti žemės ūkio veiklos subjekto naudotojo kortelę (toliau – naudotojo kortelė), kuri yra susieta su konkretaus žemės ūkio veiklos subjekto turimu galiojančiu leidimu. Šią naudotojo kortelę galima atspausdinti iš Mano VMI, ji neterminuota, todėl žemės ūkio veiklos subjektas, kartą ją atsispausdinęs, galės naudoti bet kuriais ūkiniais metais, kuriais žemės ūkio veiklos subjektas turės galiojantį leidimą. Paminėtina, kad naudotojo kortelės pavyzdinė forma nustatoma Taisyklių 5 priede „Žemės ūkio veiklos subjekto naudotojo kortelės formos pavyzdys".
Papildomai atkreipiame dėmesį, kad nauja redakcija yra išdėstomas Taisyklių 3 priedas „Leidimo formos pavyzdys". Taigi, naujoje leidimo redakcijoje nebenurodomi galimų įsigyti lengvatinių gazolių kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą, taip pat įvedama nauja leidimų atsekamumo ir atpažinimo priemonė  - QR kodas. 
 
Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2020 m. birželio 30 d. rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-36783.
 
Informaciją parengė
Teisės departamentas