Naujienos

Dėl Valstybinės Mokesčių Inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. VA-5 „Dėl produktų mėginių paėmimo ir perdavimo tirti taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Atnaujinimo data: 2019-12-17

Informuojame, kad nuo 2019 m. gruodžio 13 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas Nr. VA-92 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. VA-5 „Dėl Produktų mėginių paėmimo ir perdavimo tirti taisyklių patvirtinimo" pakeitimo", kuriuo nustatoma, kad elektroninių cigarečių skysčio mėginio kiekis, kurį paima Valstybinė mokesčių inspekcija ir perduoda tirti į laboratoriją, turi būti ne mažesnis nei 10 mililitrų (iki tol buvo numatyta ‒ ne mažesnis kaip 1 litras).

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2019 m. gruodžio 16 d. rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-37017.

Informaciją parengė
Teisės departamentas