Naujienos

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio pakeitimo

Atnaujinimo data: 2013-07-16

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad 2013 m. birželio 27 d. įstatymu Nr. XII-430 (Žin., 2013, Nr. 75-3758) buvo pakeistas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo (toliau—NTMĮ) 7 straipsnio 2 dalies 9 punktas. 2013-07-16 Informacinį pranešimą Nr. (18.40-31-1)-R-5448 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO" galima rasti VMI interneto svetainėje.

Informaciją parengė
Teisės departamentas