Naujienos

Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos ir jos priedų GPM312L, GPM312U formų užpildymo ir pateikimo taisyklių pakeitimo

Atnaujinimo data: 2019-05-13

2019-03-15   raštas Nr. (18.18-31-1E) RM-7650

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. VA-23 pakeistos Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų užpildymo bei pateikimo taisyklės, kuriomis turi būti vadovaujamasi, deklaruojant gyventojams 2019 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais išmokėtas A ir B klasės išmokas.

Informacinis pranešimas yra paskelbtas VMI mokesčių informacijos centro konsultacinės medžiagos duomenų bazėje (KMDB).

Informaciją parengė
Teisės departamentas