Naujienos

Dėl atnaujinto leidinio „Gyventojų paveldimo turto apmokestinimas paveldimo turto mokesčiu“

Atnaujinimo data: 2016-01-28

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos praneša (2016-01-27 raštas Nr. 18.18-31-1E-R-603), kad yra atnaujintas leidinys „Gyventojų paveldimo turto apmokestinimas paveldimo turto mokesčiu".

Leidinys skelbiamas VMI prie FM interneto svetainėje (adresu: http://www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.16.7).

 

Informaciją parengė
Teisės departamentas