Naujienos

« Grįžti

Dėl VMI prie LR FM viršininko 2003 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. V-325 „Dėl užsienio valstybėse paveldimo turto mokesčio deklaracijos bei jos papildomo lapo formų, jų pildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Atnaujinimo data: 2014-11-06

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos praneša, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. VA-127 buvo pakeistas 2003 m. gruodžio 17 d. įsakymas      Nr. V-325 „Dėl Užsienio valstybėse paveldimo turto mokesčio deklaracijos bei jos papildomo lapo formų, jų pildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo".
Šiuo įsakymu nauja redakcija išdėstytos:
− Užsienio valstybėse paveldimo turto mokesčio deklaracijos FR0585 forma (toliau − FR0585 forma),
− Užsienio valstybėse paveldimo turto mokesčio deklaracijos FR0585 formos užpildymo ir pateikimo taisyklės (toliau − taisyklės).
Esminiai pakeitimai susiję su euro įvedimu Lietuvos Respublikoje nuo 2015 m. sausio 1 d.
FR0585 formoje (įskaitant papildomą lapo FR0585P formoje) atsisakyta nuorodų į litus, papildytas FR0585P formos 26 laukelis dėl lengvatos, numatytos Lietuvos Respublikos paveldimo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 3 punkte, taikymo (nuo 2015 m. sausio 1 d. neapmokestinama paveldimo turto apmokestinamoji vertė, neviršijanti 3 000 eurų (iki 2014-12-31 – 10 000 litų).
Taisyklės papildytos paveldimo turto apmokestinamosios vertės ir paveldimo turto mokesčio apskaičiavimo nuo 2015-01-01 pavyzdžiais.
Naujos redakcijos FR0585 forma turi būti teikiama, deklaruojant 2015 m. ir vėlesniais kalendoriniais metais užsienio valstybėse paveldėtą turtą, taip pat tikslinant ankstesniais kalendoriniais metais pateiktą FR0585 formą.


Informaciją parengė
Teisės departamentas