Naujienos

« Grįžti

Dėl VMI prie LR FM viršininko 2003 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. V-80 „Dėl pažymos apie paveldimo turto vertę FR0513 formos ir pažymos apie paveldimo turto apmokestinamąją vertę FR0514 formos patvirtinimo“ pakeitimo

Atnaujinimo data: 2014-11-26

Pranešame, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. VA-148 buvo pakeistas ir nauja redakcija išdėstytas 2003 m. kovo 24 d. įsakymas Nr. V-80 „Dėl pažymos apie paveldimo turto vertę FR0513 formos ir pažymos apie paveldimo turto apmokestinamąją vertę FR0514 formos patvirtinimo".
Šiuo įsakymu, įsigaliosiančiu 2015 m. sausio 1 d., nauja redakcija išdėstytos:
− Paveldimo turto vertės pažymos FR0513 forma,
− Paveldimo turto apmokestinamosios vertės pažymos FR0514 forma (toliau − FR0514 forma),
− Paveldimo turto mokesčio įskaitymo į savivaldybių biudžetus aprašo FR1030 forma,
− Paveldimo turto vertės pažymos, Paveldimo turto apmokestinamosios vertės pažymos ir Paveldimo turto mokesčio įskaitymo į savivaldybių biudžetus aprašo formų užpildymo taisyklės (toliau − taisyklės).
Pakeitimai susiję su euro įvedimu Lietuvos Respublikoje nuo 2015 m. sausio 1 d. Taisyklės papildytos pavyzdžiais, paaiškinančiais paveldimo turto apmokestinamosios vertės ir paveldimo turto mokesčio apskaičiavimą nuo 2015 m. sausio 1 d. Taisyklių 27 punktas papildytas nuostata, kad, gyventojo prašymu, patikslinta FR0514 forma yra išduodama, kai yra pasibaigęs anksčiau išduotos FR0514 formos galiojimo terminas, nurodytas Paveldimo turto apmokestinamosios vertės apskaičiavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 13 d. nutarimu Nr. 24 „Dėl Paveldimo turto apmokestinamosios vertės apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo", 10 punkte.

Informaciją parengė
Teisės departamentas