Naujienos

Informacinis pranešimas dėl Lietuvos Respublikos paveldimo turto mokesčio įstatymo pakeitimo

Atnaujinimo data: 2014-10-08

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad Lietuvos Respublikos paveldimo turto mokesčio 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymu (2014 m. rugsėjo 23 d. įstatymas Nr. XII-1132, toliau − Įstatymas) buvo pakeistas Lietuvos Respublikos paveldimo turto mokesčio įstatymas.

Atsižvelgiant į numatomą euro įvedimą 2015 m. sausio 1 d., Įstatymu pakeistos Lietuvos Respublikos paveldimo turto mokesčio įstatymo 6 ir 7 straipsnių nuostatos:

1. nustatyta, kad tuo atveju, kai paveldimo turto apmokestinamoji vertė (t. y. 70 procentų visos paveldimo turto vertės) yra ne didesnė kaip 150 tūkst. eurų (buvo − ne didesnė kaip 0,5 mln. litų), paveldimo turto mokestis yra apskaičiuojamas taikant 5 procentų šio mokesčio tarifą;

2. nustatyta, kad tuo atveju, kai paveldimo turto apmokestinamoji vertė (t. y. 70 procentų visos paveldimo turto vertės) yra didesnė kaip 150 tūkst. eurų (buvo − didesnė kaip 0,5 mln. litų), paveldimo turto mokestis yra apskaičiuojamas taikant 10 procentų šio mokesčio tarifą;

3. pakeistas 7 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytos lengvatos dydis. Taikant paveldimo turto mokesčio lengvatą, neapmokestinama paveldimo turto apmokestinamoji vertė, neviršijanti 3 tūkst. eurų (buvo − 10 tūkst. litų).

Įstatymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d., jo nuostatos turi būti taikomos, sumokant paveldimo turto mokestį nuo 2015 m. sausio 1 d.