Naujienos

« Grįžti

Dėl informacinio pranešimo dėl įsakymo Nr. VA-27 pakeitimo (apskaitos taisyklių papildymo)

Atnaujinimo data: 2013-04-05

Informuojame, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2013 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. VA-21 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. 27 „Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 5-1 straipsnio 2 dalies 5–7 punktuose nurodytais tikslais į kitą Europos Sąjungos valstybę išvežamų prekių ir 13 straipsnio 5 dalyje nurodytoms paslaugoms teikti įvežamų prekių bei suteiktų paslaugų apskaitos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" (Žin., 2013, Nr. 32-1575) pakeistas ir išdėstytas nauja redakcija Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 5-1 straipsnio 2 dalies 5–7 punktuose nurodytais tikslais į kitą Europos Sąjungos valstybę išvežamų prekių registravimo taisyklių 3.1. punktas (toliau - taisyklės).

Šis informacinis pranešimas yra paskelbtas VMI prie FM interneto svetainėje.

Informaciją parengė
Teisės departamentas