Naujienos

« Grįžti

Dėl VMI prie FM viršininko 2013-02-11 įsakymo Nr. VA-12

Atnaujinimo data: 2013-03-07

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja apie paskelbtą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2013 m. vasario 11 d. įsakymą Nr. VA-12 (Žin., 2013, Nr. 17-874), pagal kurio nuostatas nuo 2013-03-01 neteko galios Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. liepos 2 d. įsakymas Nr. 202 „Dėl importo pridėtinės vertės mokesčio sumokėjimo kontrolės perėmimo pažymos formos ir jos išdavimo taisyklių" (Žin., 2002, Nr. 69-2862).

Šis informacinis pranešimas yra paskelbtas VMI prie FM interneto svetainėje.

Informaciją parengė
Teisės departamentas