Naujienos

« Grįžti

Dėl VMI prie FM viršininko įsakymo pakeitimo

Atnaujinimo data: 2017-09-28

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad VMI prie FM viršininko 2017 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. VA-77 pakeistos VMI prie FM viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. VA-147 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo" patvirtintos Pridėtinės vertės mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo taisykles. Taisyklių pakeitime numatyta, kad Prašymą pakeisti pridėtinės vertės mokesčio mokestinį laikotarpį asmuo gali pateikti tik elektroniniu būdu per VMI portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI.

Informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2017-09-27 rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-30111.

Informaciją parengė
Teisės departamentas