Naujienos

« Grįžti

Dėl Operatyvių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir tvirtinimo taisyklių pakeitimo

Atnaujinimo data: 2013-02-13

Informuojame, kad 2013 m. vasario 4 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymu Nr. VA-10 (toliau – įsakymas) pakeistos Operatyvių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir tvirtinimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. VA-128. „Dėl Operatyvių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir tvirtinimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2004, Nr. 107-4025).
Esminiai taisyklių pakeitimai ir papildymai:
1. Taisyklės papildytos nauja nuostata dėl mokesčių mokėtojo informavimo apie numatomą atlikti operatyvų patikrinimą, bei numatytos išimtys, kada jis iš anksto neturėtų būti informuojamas (taisyklių 6 ir 6-1 punktai).
2. Išdėstyti atvejai kada pildomas Operatyvaus patikrinimo pavedimo priedas (pvz., kai iškyla būtinybė pakeisti/papildyti operatyvų patikrinimą atliekančius pareigūnus, kaip priimamas sprendimas pratęsti operatyvų patikrinimą) (taisyklių 9-1 ir 10-2 punktai, įsigalioja nuo 2013-05-01).
Artimiausiu metu įsakymas bus paskelbtas leidinyje „Valstybės žinios".
 
Informaciją parengė
Teisės departamentas