Naujienos

« Grįžti

Dėl Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT711 formos bei šios formos užpildymo taisyklių pakeitimo

Atnaujinimo data: 2015-01-07

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja apie Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymą Nr. VA-196 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. VA-40 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT711 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo".
Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikoje nuo 2015 m. sausio 1 dienos įvestas euras, šiuo įsakymu pakeistos Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT711 formos užpildymo taisyklės:
- nurodyta, kad 2014 m. ir ankstesnių mokestinių laikotarpių deklaracijoje mokesčio sumos turi būti nurodomos litais, o 2015 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių — eurais. Vadinasi mokesčių mokėtojai, iki 2015 m. vasario 2 dienos teikdami Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT711 formą už 2014 metus, nekilnojamojo turto mokesčio sumas turės nurodyti litais, o sumokėti – eurais.
- nurodyta, kad, užpildant ir tikslinant 2014 m. ir ankstesnių mokestinių laikotarpių deklaraciją, nekilnojamojo turto vertė nurodoma litais, o 2015 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių — eurais.
Atkreipiame dėmesį, jog mokesčių mokėtojai nuo 2015 m. sausio 1 d. masiniu būdu vertinamo nekilnojamojo turto mokestinę vertę eurais gali sužinoti VĮ „Registrų centras" interneto tinklalapyje (www.registrucentras.lt), naudodami unikalų nekilnojamojo turto numerį.
Mokesčių mokėtojai, turintys galiojančius nekilnojamojo turto, vertinamo atkuriamosios vertės (kaštų) metodu, mokestinės vertės išrašus, skaičiuodami nekilnojamojo turto mokestį už 2015 m. ir vėlesniuosius mokestinius laikotarpius, gali patys, laikydamiesi nustatytų apvalinimo taisyklių, persiskaičiuoti nekilnojamojo turto vertę į eurus pagal oficialų lito ir euro kursą.
Šiuo atveju nėra reikalaujama, kad mokesčių mokėtojai turėtų VĮ „Registrų centras" nuo 2015 m. išduotą pažymą apie nekilnojamojo turto, vertinamo atkuriamosios vertės (kaštų) metodu, mokestinės vertės perskaičiavimą į eurus, jei mokestinės vertės išrašo, išduoto iki 2014 m. gruodžio 31 d., galiojimo terminas yra nepasibaigęs.
Pasibaigus nekilnojamojo turto, vertinamo atkuriamosios vertės (kaštų) metodu, mokestinės vertės išrašo galiojimo terminui, mokesčių mokėtojai privalo kreiptis į VĮ „Registrų centras". Mokesčių mokėtojai, turintys galiojančius mokestinės vertės išrašus, tačiau pageidaujantys nuo 2015 m. nustatyti naują mokestinę vertę, gali kreiptis į VĮ „Registrų centras", kuri nuo 2015 m. nekilnojamojo turto mokestinę vertę nustatys eurais.

Informaciją parengė
Teisės departamentas