Naujienos

Dėl asmenų, turinčių teisę be akcizų įsigyti laivų (orlaivių) degalų

Atnaujinimo data: 2017-12-29

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ‒ VMI prie FM) informuoja, kad 2017 m. gruodžio 19 d. priimtas VMI prie FM viršininko įsakymas Nr. VA-118 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. VA-96 „Dėl Asmenų, turinčių teisę be akcizų įsigyti laivų (orlaivių) degalų, registravimo" pakeitimo", įsigaliosiantis nuo 2018 m. sausio 1 d.

Dėl Naudotojo pažymėjimo (LD-N-____________ ir OD-N-____________)

Iki 2017 m. gruodžio 31 d. išduoti galiojantys Degalų laivams ir (arba) orlaiviams įsigijimo be akcizų pažymėjimai (FR1051 forma), suteikiantys teisę naudoti nuo akcizų atleistus laivų (orlaivių) degalus, nuo 2018 m. sausio 1 dienos pripažįstami netekusiais galios. Kitaip tariant, panaikinamas reikalavimas kreiptis dėl leidimų (pažymėjimų) išdavimo tais atvejais, kai pageidaujama degalus naudoti Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 5 punkte bei 43 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais tikslais, t. y. kaip:

  • atsargas laivams ir (arba) orlaiviams, vežantiems keleivius ir (arba) krovinius tarptautiniais maršrutais;
  • orlaivių degalus, kurie tiekiami oro navigacijos tikslams (įskaitant orlaivių degalus, naudojamus orlaivių gamybai, remontui, bandymams, eksploatacijai ir aptarnavimui), išskyrus orlaivių degalus, tiekiamus į asmeniniams poreikiams naudojamus orlaivius,
  • laivų degalus, kurie tiekiami laivų navigacijos Europos Sąjungos vandenyse tikslams (įskaitant žvejybą), išskyrus laivų degalus, tiekiamus į asmeniniams poreikiams naudojamus laivus.

Dėl Tiekėjo leidimo1 (LD-T-____________ ir OD-T-____________)

Prašymas dėl Tiekėjo leidimo išdavimo ir papildomi dokumentai (duomenys) pateikiami tik per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI (toliau – Mano VMI).

VMI prie FM per 10 darbo dienų nuo prašymo arba papildomų dokumentų (duomenų) gavimo dienos turi išduoti Tiekėjo leidimą per Mano VMI arba priimti sprendimą neišduoti Tiekėjo leidimo ir jį pateikti per Mano VMI.

Tiekėjo leidimo duomenys keičiami, jeigu pageidaujama pakeisti Tiekėjo leidime nurodytas tarifines grupes2, pagal kurias klasifikuojami degalai. Prašymas dėl Tiekėjo leidimo duomenų pakeitimo taip pat pateikiamas tik per Mano VMI.

VMI prie FM per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos turi išduoti Tiekėjo leidimą per Mano VMI arba priimti sprendimą nepakeisti Tiekėjo leidimo duomenų ir jį pateikti per Mano VMI.

Tiekėjo leidimas nebegalioja, kai pagal asmens prašymą ar VMI prie FM iniciatyva priimamas sprendimas panaikinti Tiekėjo leidimą (pvz., netvarkoma / netinkamai tvarkoma degalų apskaita, ne trumpiau kaip 3 mokestinius laikotarpius iš eilės neteikiama Akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomos akcizų lengvatos, apyvartos ataskaita (FR0801 forma), patvirtinta VMI prie FM viršininko 2005 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. VA-16, ir kt.).

VMI prie FM per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos arba nuo atitinkamų aplinkybių nustatymo dienos turi priimti sprendimą panaikinti Tiekėjo leidimą ir jį pateikti per Mano VMI.

Atkreiptinas dėmesys, kad iki šio įsakymo įsigaliojimo išduoti Tiekėjo leidimai lieka galioti ir jų keisti neprivaloma.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2017 m. gruodžio 22 d. rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-39503.

Informaciją parengė
Teisės departamentas


[1] Pagal vieną veiklos vykdymo vietą VMI prie FM išduotas leidimas, suteikiantis teisę nuo jo išdavimo dienos neterminuotai, taikant akcizų lengvatą, įsigyti ir / arba importuoti degalus, skirtus tiekti kaip laivų (orlaivių) degalus

[2] Pagal Akcizų įstatyme nurodytų akcizais apmokestinamų prekių tarifinių grupių kodų klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 156 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių apskaitos"