Naujienos

« Grįžti

Dėl energinių produktų kombinuotosios nomenklatūros kodų atnaujinimo

Atnaujinimo data: 2018-04-13

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ‒ VMI prie FM), kad 2018 m. balandžio 6 d. priimti nuo 2018 m. rugsėjo 15 d. įsigaliosiantys:

  • Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/550, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 684/2009, kuriuo įgyvendinamos Tarybos direktyvos 2008/118/EB nuostatos, susijusios su akcizais apmokestinamų prekių, kurioms pritaikytas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo kompiuterinėmis procedūromis, II priedas;
  • Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/552, kuriuo atnaujinami Tarybos direktyvoje 2003/96/EB nurodyti tam tikrų produktų Kombinuotosios nomenklatūros kodai.

Šiais teisės aktais atnaujinti Kombinuotosios nomenklatūros kodai, nurodyti Reglamente (EB) 684/2009 ir Direktyvoje 2003/96/EB. Tokiu būdu siekiama užtikrinti, kad juose nurodyti energiniai produktai būtų apibūdinami naudojant naujus Kombinuotosios nomenklatūros kodus, atnaujintus Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/1925.

PRIDEDAMA:

1.  Lentelė „Lyginamoji Kombinuotosios nomenklatūros kodų lentelė", 2 lapai;
2.  Lentelė „Akcizais apmokestinamos prekės kodas ir apibūdinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 684/2009", 2 lapai.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2018 m. balandžio 11 d. rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-13201.

Informaciją parengė