Naujienos

« Grįžti

Dėl įsakymo Nr. VA-117 pakeitimo (naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo ir laikymo taisyklių papildymo)

Atnaujinimo data: 2013-07-24

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau VMI prie FM) informuoja, kad papildytas ir išdėstytas nauja redakcija Naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo ir laikymo taisyklių 9 punktas, kuriame nurodyta, kad teisės aktų nustatytais atvejais naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų kiekio matavimo priemonės turi būti plombuojamos atitinkamų kitų kompetentingų institucijų arba apsaugotos šių institucijų elektroniniu plombavimu (slaptažodžiu), o degalų išdavimo sumuojamieji skaitikliai ir/ar svarstyklės turi būti plombuojami ir AVMI plombomis (arba atitinkamai AVMI elektroninėmis plombomis (slaptažodžiu)) tik tais atvejais, jeigu jie nėra teisės aktų nustatyta tvarka plombuojami Valstybinės metrologijos tarnybos paskirtosios įstaigos – patikros laboratorijos plombomis.

Informacinis pranešimas yra paskelbtas VMI prie FM interneto svetainėje.

Informaciją parengė
Teisės departamentas