Naujienos

« Grįžti

Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 1K-227 „Dėl apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolėmis“ pakeitimo

Atnaujinimo data: 2018-06-25

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ‒ VMI prie FM) informuoja, kad 2018 m. birželio 18 d. priimtas Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas Nr. 1K-223 „Dėl finansų ministro 2004 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 1K-227 „Dėl apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolėmis" pakeitimo" (toliau ‒ Įsakymas).
Pagal Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo (toliau ‒ Įstatymas) 81 ir 83 straipsnių nuostatas nuo 2019 m. gegužės 20 d. kombinuotas įspėjimas (spalvota nuotrauka su tekstu) apie galimą žalą sveikatai ant tabako gaminių pakelio turės būti pateikiamas pakelio priekinio ir užpakalinio paviršiaus viršuje, ir minėtas įspėjimas negali būti iš dalies ar visiškai uždengtas banderolėmis.
Pagal Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais – banderolėmis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 9 d. nutarimu Nr. 408, 6 punkto nuostatas banderolės ant apdoroto tabako pakuočių turi būti užklijuotos taip, kad jų nebūtų galima nuplėšti ir nebūtų galima pakuočių atplėšti arba atidaryti neperplėšus banderolių.
Nors banderolių matmenys ir buvo sumažintos nuo 44x20 (mm) iki 32x16 (mm) ir 32x12 (mm), tačiau jos vis tiek gali būti per didelės klijuojant jas ant išskirtinės konfigūracijos tabako gaminių pakuočių (pvz., plonų („slim") pakelių šoninio paviršiaus).
Įsakymu nustatoma, kad tais atvejais, kai dėl Įstatyme nustatytų reikalavimų, susijusių su įspėjimais apie galimą žalą sveikatai, banderolių ant apdoroto tabako pakuočių neįmanoma užklijuoti taip, kad nebūtų galima pakuočių atplėšti arba atidaryti neperplėšus banderolių, banderolės ant apdoroto tabako pakuočių klijuojamos taip, kad banderolių nebūtų galima nuplėšti (jų neperplėšus).

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2018 m. birželio 21 d. rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-23347.

Informaciją parengė
Teisės departamentas