Naujienos

Dėl prašymų išduoti leidimus, suteikiančius teisę įsigyti ir naudoti gazolius, apmokestinamus lengvatiniu akcizų tarifu, pateikimo per Mano VMI

Atnaujinimo data: 2017-12-29

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ‒ VMI prie FM) informuoja, kad 2017 m. gruodžio 15 d. priimti nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliosiantys:

I. VMI prie FM viršininko įsakymas Nr. VA-106 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-131 „Dėl Leidimų įsigyti gazolių išdavimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo", kuriuo įtvirtinami šie pagrindiniai pakeitimai:

  • prašymas išduoti žuvininkystės leidimą1 ir papildomi dokumentai, prašymas pakeisti žuvininkystės subjekto leidimo duomenis ir papildomi dokumentai, taip pat prašymas panaikinti žuvininkystės subjekto leidimą gali būti pateikiami tik per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI (toliau ‒ Mano VMI);
  • apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau ‒ AVMI) sprendimas nepakeisti žuvininkystės subjekto leidimo duomenų pateikiamas taip pat tik per Mano VMI;
  • kartu su prašymu iš žemės ūkio veiklos subjekto (valdos perleidėjo) perimti neįsigytų gazolių kiekio likutį turi būti pateikiami ir valdos perleidimą patvirtinantys dokumentai (sutartys ir kiti dokumentai). Minėto prašymo ir papildomų dokumentų pateikimo tvarka nesikeičia, t. y. jie gali būti pateikiami paštu (paprastu arba registruotu laišku), tiesiogiai AVMI arba per VMI prie FM;
  • AVMI sprendimas sustabdyti žemės ūkio veiklos subjekto leidimo2 arba žuvininkystės subjekto leidimo galiojimą, taip pat AVMI sprendimas atnaujinti žemės ūkio veiklos subjekto leidimo arba žuvininkystės subjekto leidimo galiojimą ir AVMI sprendimas neatnaujinti žemės ūkio veiklos subjekto leidimo arba žuvininkystės subjekto leidimo galiojimo arba išsiunčiami paštu registruotu laišku, arba pateikiami per Mano VMI.

II. VMI prie FM viršininko įsakymas Nr. VA-107 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. 246 „Dėl Prekybos šildymo kuru taisyklių" pakeitimo", kuriuo įtvirtinami šie pagrindiniai pakeitimai:

  • prašymas išduoti naudotojo leidimą3 ir papildomi dokumentai, taip pat prašymas pakeisti naudotojo leidimo duomenis ir prašymas panaikinti naudotojo leidimą pateikiami tik per Mano VMI. Naudotojo leidimo išdavimo, taip pat AVMI sprendimo dėl naudotojo leidimo duomenų pakeitimo ir AVMI sprendimo dėl naudotojo leidimo panaikinimo pateikimo tvarka nesikeičia, t. y. jie ir toliau bus pateikiami tik per Mano VMI.

 

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2017 m. gruodžio 21 d. rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-38953.

Informaciją parengė
Teisės departamentas


[1] Leidimas, suteikiantis teisę žuvininkystės subjektui vieneriems kalendoriniams metams, taikant akcizų lengvatą, įsigyti gazolių, skirų naudoti akvakultūros ar verslinės žvejybos vidaus vandenyse veiklai, (Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 37 straipsnio 3 dalis).

[2] Leidimas, suteikiantis teisę žemės ūkio veiklos subjektui vieneriems kalendoriniams metams, taikant akcizų lengvatą, įsigyti gazolių, skirų naudoti žemės ūkio produktų gamybai, (Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 37 straipsnio 3 dalis).

[3] Pagal šilumos gamybos objektą išduotas leidimas, suteikiantis teisę vienerius metus nuo jo išdavimo dienos, taikant akcizų lengvatą, naudoti šildymui skirtą kurą (Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 37 straipsnio 2 dalis, 371 straipsnio 2 dalis, 38 straipsnio 2 dalis).