Naujienos

Dėl su akcizų lengvatomis susijusių akmens anglių, kokso, lignito tiekimo ir naudojimo įforminimo taisyklių išdėstymo nauja redakcija

Atnaujinimo data: 2017-12-29

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ‒ VMI prie FM) informuoja, kad 2017 m. gruodžio 20 d. priimtas VMI prie FM viršininko įsakymas Nr. VA-119 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. VA-90 „Dėl Su akcizų lengvatomis susijusių akmens anglių, kokso, lignito tiekimo ir naudojimo įforminimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo", įsigaliosiantis nuo 2018 m. sausio 1 d.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2017 m. gruodžio 22 d. rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-39448.

Informaciją parengė
Teisės departamentas