Naujienos

Dėl Operacijų, susijusių su akcizais apmokestinamomis prekėmis, klasifikatoriaus ir Akcizais apmokestinamų prekių tarifinių grupių kodų klasifikatoriaus pakeitimo

Atnaujinimo data: 2018-05-25

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ‒ VMI prie FM), kad 2018 m. gegužės 23 d. priimtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas Nr. VA-35 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 156 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių apskaitos" pakeitimo":

  • nuo 2018 m. gegužės 24 d. panaikinamas nebeaktualus Operacijų, susijusių su akcizais apmokestinamomis prekėmis, klasifikatoriaus A9 punktas[1], nes jis dubliuojasi su A4 punktu „AAP (išskyrus kurą), kurios tiekiamos kaip atsargos laivams ir (arba) orlaiviams, vežantiems keleivius ir (arba) krovinius tarptautiniais maršrutais pagal Akcizų įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 5 punktą, išgabenimas".
  • nuo 2018 m. rugsėjo 15 d. suvienodinami Europos Sąjungos teisės aktuose[2] ir Akcizų įstatyme nurodytų akcizais apmokestinamų prekių tarifinių grupių kodų klasifikatoriuje nurodyti energinių produktų Kombinuotosios nomenklatūros kodai.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2018 m. gegužės 24 d. rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-20219.

Informaciją parengė
Teisės departamentas


[1] „AAP (išskyrus kurą), tiekiamų kaip atsargos laivams ir (arba) orlaiviams, vežantiems keleivius ir (arba) krovinius tarptautiniais maršrutais pagal Akcizų įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 5 punktą, išgabenimas".

[2] 2018 m. balandžio 6 d. priimti Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/550 ir Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/552, kuriais buvo atnaujinti Kombinuotosios nomenklatūros kodai, nurodyti Reglamente (EB) 684/2009 ir Direktyvoje 2003/96/EB. Daugiau informacijos galima rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2018 m. balandžio 11 d. rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-13201.