Naujienos

Apkrovos balansavimo įrenginių gamintojo garantinio aptarnavimo pratęsimo paslaugų viešasis pirkimas

Atnaujinimo data: 2020-01-16
INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS
 
Prekių pirkimai
 
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: 
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752
I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Laura Andrijauskaitė, tel. (8 5) 268 7858, el. paštas l.andrijauskaite@vmi.lt, interneto adresas www.vmi.lt
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 465040.
 
II. PIRKIMO OBJEKTAS: 
II.1. Pirkimo pavadinimas: Apkrovos balansavimo įrenginių gamintojo garantinio aptarnavimo pratęsimo paslaugų viešasis pirkimas.
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Apkrovos balansavimo įrenginių gamintojo garantinio aptarnavimo pratęsimo paslaugos.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos
 
III. INFORMACIJA APIE SUDARYTĄ SUTARTĮ:
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): Apkrovos balansavimo įrenginių gamintojo garantinio aptarnavimo pratęsimo paslaugų viešasis pirkimas. 
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Santa Monica Networks", įm. k. 134162647 .
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta) (su/be PVM): 98010,00 EUR su PVM.
Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: —.
_________