Naujienos

Dėl įmokų į Garantinį fondą

Atnaujinimo data: 2013-07-09

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos parengė paaiškinimą dėl įmokų į Garantinį fondą apskaičiavimo ir mokėjimo nuo 2013 m. sausio 1 d. pagal Lietuvos Respublikos Garantinio fondo įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2012, Nr. 78-4017) nuostatas.

Paaiškinimas patalpintas VMI prie FM interneto svetainėje.

Informaciją parengė
Teisės departamentas