Naujienos

« Grįžti

Dėl VMI prie LR FM viršininko 2012 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. VA-47 „Dėl fizinio asmens (šeimos) nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT715 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Atnaujinimo data: 2015-01-07

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja apie Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymą Nr. VA-195 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. VA-47 „Dėl fizinio asmens (šeimos) nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT715 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo".
Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikoje nuo 2015 m. sausio 1 dienos įvestas euras, šiuo įsakymu:
- išdėstyta nauja redakcija Fizinio asmens (šeimos) nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT715 forma (panaikinta nuoroda į litus);
- nurodyta, kad deklaraciją privalo teikti fiziniai asmenys, kurie pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo nustatytą tvarką privalo mokėti nekilnojamojo turto mokestį už nuosavybės teise priklausančius ir / arba jų įsigyjamus gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinius (patalpas), žuvininkystės statinius ir inžinerinius statinius, kurių bendra vertė viršija 1 milijoną litų (2014 m. ir ankstesniais mokestiniais laikotarpiais) arba 220 000 eurų (2015 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais). Nuo 2015 m. sausio 1 d. šeimoms, auginančioms tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, ir šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, neapmokestinamo nekilnojamojo turto vertė didinama 30 procentų. Tai reiškia, jog neapmokestinama 220 000 eurų nekilnojamojo turto vertė yra didinama 30 procentų, t.y. neapmokestinama nekilnojamojo turto vertė – 286 000 eurų ((220 000 x 30 proc.) + 220 000);
- pakeistos Fizinio asmens (šeimos) nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT715 formos užpildymo taisyklės, t. y. nurodyta, kad, užpildant ir tikslinant 2014 m. ir ankstesnių mokestinių laikotarpių deklaracijas, sumos turi būti nurodomos litais, o 2015 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių — eurais. Vadinasi mokesčių mokėtojai, iki 2015 m. gruodžio 15 dienos teikdami Fizinio asmens (šeimos) nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT715 formą už 2015 metus, nekilnojamojo turto mokesčio sumas turės nurodyti ir mokestį sumokėti eurais.
Atkreipiame dėmesį, jog mokesčių mokėtojai nuo 2015 m. sausio 1 d. masiniu būdu vertinamo nekilnojamojo turto mokestinę vertę eurais gali sužinoti VĮ „Registrų centras" interneto tinklalapyje (www.registrucentras.lt), naudodami unikalų nekilnojamojo turto numerį.
Mokesčių mokėtojai, turintys galiojančius nekilnojamojo turto, vertinamo atkuriamosios vertės (kaštų) metodu, mokestinės vertės išrašus, skaičiuodami nekilnojamojo turto mokestį už 2015 m. ir vėlesniuosius mokestinius laikotarpius, gali patys, laikydamiesi nustatytų apvalinimo taisyklių, persiskaičiuoti nekilnojamojo turto vertę į eurus pagal oficialų lito ir euro kursą.
Šiuo atveju nėra reikalaujama, kad mokesčių mokėtojai turėtų VĮ „Registrų centras" nuo 2015 m. išduotą pažymą apie nekilnojamojo turto, vertinamo atkuriamosios vertės (kaštų) metodu, mokestinės vertės perskaičiavimą į eurus, jei mokestinės vertės išrašo, išduoto iki 2014 m. gruodžio 31 d., galiojimo terminas yra nepasibaigęs.
Pasibaigus nekilnojamojo turto, vertinamo atkuriamosios vertės (kaštų) metodu, mokestinės vertės išrašo galiojimo terminui, mokesčių mokėtojas privalo kreiptis į VĮ „Registrų centras". Mokesčių mokėtojai, turintys galiojančius mokestinės vertės išrašus, tačiau pageidaujantys nuo 2015 m. nustatyti naują mokestinę vertę, gali kreiptis į VĮ „Registrų centras", kuri nuo 2015 m. nekilnojamojo turto mokestinę vertę nustatys eurais.

Informaciją parengė
Teisės departamentas