Naujienos

Dėl leidinio „PVM ir akcizų lengvatų taikymas diplomatinių atstovybių ir NATO kariuomenių vienetų įsigyjamoms prekėms (paslaugoms)“

Atnaujinimo data: 2020-04-10
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) praneša, kad parengtas leidinys „Dėl PVM ir akcizų lengvatų taikymo diplomatinių atstovybių ir NATO kariuomenių vienetų įsigyjamoms prekėms (paslaugoms)".
Informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2020-04-03 rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-11090.
 
Informaciją parengė
Teisės departamentas