Naujienos

Dėl Žemės mokesčio įstatymo nr. I-2675 8 straipsnio pakeitimo

Atnaujinimo data: 2015-04-20

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad 2015 m. kovo 26 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo Nr. I-2675 8 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XII-1578, kuris įsigaliojo nuo 2015 m. balandžio 14 dienos.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2015 m. balandžio 20 d. rašte Nr. (32-42-31-1) RM-7519.

Informaciją parengė
Teisės departamentas