Naujienos

Dėl žemės mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo

Atnaujinimo data: 2016-10-24

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos parengė 2016-10-21 informacinį pranešimą Nr. (32.42-31-1E)RM-28996 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. VA-55 „Dėl žemės mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo (toliau – Įsakymas). Įsakymu patvirtintas Žemės mokesčio administravimo taisyklių (toliau – Taisyklės) pakeitimas, nauja redakcija išdėstyti Žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos forma (KIT703), jos priedas bei Žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos duomenų tikslinimo forma (KIT716). Pakeitimai taikomi apskaičiuojant žemės mokestį už 2016 ir vėlesnius metus.

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2016-10-21 rašte Nr. (32.42-31-1)RM-28996

Informaciją parengė
Teisės departamentas