Naujienos

« Grįžti

Dėl akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių

Atnaujinimo data: 2019-03-05

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ‒ VMI prie FM) informuoja, kad 2019 m. vasario 18 d. priimtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas Nr. VA-16 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. VA-106 „Dėl Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" (toliau ‒ Įsakymas), kuriuo:

  • patvirtinama Akcizų deklaracijos (FR0630 forma) ir jos priedų bei Asmens akcizų deklaracijos (FR0630A forma) ir jos priedų 11 versija. Šios formos ir jų priedai turės būti teikiami nuo 2019 m. kovo 1 d. už mokestinius laikotarpius, prasidėsiančius nuo 2019 m. kovo 1 d.;
  • patvirtinti nauji Asmens akcizų deklaracijos (FR0630A) priedai FR0630T „Kito tabako akcizų apskaičiavimas" ir FR0630Z „Elektroninių cigarečių skysčio akcizų apskaičiavimas" bei nustatyta kito tabako (kaitinamojo tabako produktų) ir elektroninių cigarečių skysčio deklaravimo tvarka;
  • numatyta kaitinamojo tabako produktų ir elektroninių cigarečių skysčio inventorizavimo tvarka (pagal Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo nuostatas asmenys yra įpareigoti per 5 darbo dienas inventorizuoti 2019 m. kovo 1 d. jiems nuosavybės teise priklausančius kaitinamojo tabako produktus ir / arba elektroninių cigarečių skystį, už kuriuos akcizai nesumokėti, bei pateikti inventorizacijos aktą). Asmenys elektroninio pašto adresu vmi@vmi.lt privalo pateikti Inventorizacijos aktą, kuriame turi būti nurodyti šie duomenys: kaitinamojo tabako produktų ir/arba elektroninių cigarečių skysčio pavadinimas, faktiškas kiekis, kiekis pagal apskaitą, skirtumas tarp per inventorizaciją nustatyto faktiško kiekio ir kiekio pagal apskaitą, taip pat inventorizacijos atlikimo vietos adresas (pvz., sandėlio, parduotuvės ar kt.);
  • numatyta, kaip akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas turėtų užpildyti akcizų deklaraciją, nurodant duomenis apie rūkomąjį tabaką, kuris nuo 2019 m. kovo 1 d. prilyginamas kaitinamojo tabako produktams ir kuriam toliau taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas;
  • patvirtintas naujas Asmens akcizų deklaracijos (FR0630A) priedas FR0630J „Akcizų skirtumo deklaravimas (pasikeitus akcizų tarifams)", kuris turės būti teikiamas tais atvejais, kai prievolė apskaičiuoti akcizus už akcizais apmokestinamas prekes atsiras, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 9 punktu, t. y. kai įsigaliojęs naujas akcizų tarifas bus didesnis už iki tol galiojusį akcizų tarifą. Šiuo metu ši prievolė yra nustatyta tik už cigaretes, laikomas licencijose verstis didmenine prekyba tabako gaminiais nurodytuose padaliniuose (sandėliuose, filialuose ir pan.), iš kurių vyksta didmeninė prekyba tabako gaminiais ir (arba) kuriuose šie gaminiai laikomi. Įsakymu taip pat nustatyta šio priedo užpildymo tvarka;
  • atlikti kiti techninio pobūdžio pakeitimai (pvz., panaikinamas akcizų deklaracijos laukelis „Užpildymo data", Asmens akcizų deklaracijoje (FR0630A) ir jos priede FR0630E „Elektros energijos akcizų apskaičiavimas" vietoj elektros energijos licencijuoto ir nelicencijuoto asmens nurodomi elektros energijos registruoti ir neregistruoti mokėtojai ir kt.).

Įsakymo nuostatos įsigalioja 2019 m. kovo 1 dieną.

Daugiau informacijos apie kaitinamojo tabako produktų ir elektroninių cigarečių skysčio akcizų apskaičiavimo, sumokėjimo ir deklaravimo tvarką galima rasti Akcizų įstatymo pakeitimai nuo 2019 m.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2019 m. kovo 1 d. rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-6626.

Informaciją parengė
Teisės departamentas