Naujienos

« Grįžti

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pakeitimo

Atnaujinimo data: 2019-09-27

Informuojame, kad 2019 m. rugsėjo 18 d. priimti šie teisės aktai:

  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 966 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 15 d. nutarimo Nr. 235 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo nuostatas" pakeitimo" (toliau ‒ Nutarimas Nr. 966);
  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 967 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 821 „Dėl akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo" pakeitimo" (toliau ‒ Nutarimas Nr. 967).

Minėtų nutarimų pakeitimo tikslas – įgyvendinti nuo 2019 m. lapkričio 1 d. įsigaliosiančias Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo nuostatas, kuriomis nustatomas neapdoroto tabako apmokestinimas akcizais, numatant, kad akcizai netaikomi už prarandamą Lietuvos Respublikoje neapdorotą tabaką, neviršijantį Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytų natūralios netekties normų, taip pat už neapdorotą tabaką, prarastą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, taip pat už negrįžtamai prarastą ar visiškai sunaikintą neapdorotą tabaką.
Nutarimu Nr. 966 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija įgaliojama patvirtinti neapdoroto tabako natūralios netekties normas, o Nutarimu Nr. 967 techniškai patikslinamos nuorodos į atitinkamus Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo straipsnius.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2019 m. rugsėjo 26 d. rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-28716.

Informaciją parengė
Teisės departamentas