Naujienos

« Grįžti

Dėl mokesčių administravimo įstatymo komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimo

Atnaujinimo data: 2020-06-23
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo" ir siekdama suvienodinti Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau — MAĮ) taikymo tvarką, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) pakeitė MAĮ 148, 156, 158 straipsnių apibendrintus mokesčio įstatymo paaiškinimus (komentarus), kurie suderinti su Lietuvos Respublikos finansų ministerija 2020-04-26 raštu Nr. ((14.41E)-5K-2004844)-6K-2002485.
Informuojame, kad MAĮ komentarą galite rasti VMI prie FM interneto svetainėje adresu: https://www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.14.5 .
Atsižvelgdama į tai, kad komentaro tikslas yra suvienodinti MAĮ taikymo praktiką bei padėti mokesčių mokėtojams geriau suprasti ir tinkamai įgyvendinti savo teises ir pareigas, VMI prie FM prašo vadovautis komentaru.
Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM  2020-06-23 rašte Nr. (32.44-31-3E)-RM-35202
 
Informaciją parengė
Teisės departamentas