Naujienos

« Grįžti

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. VA-9 „Dėl Kasos aparatų, prekybos (paslaugų teikimo) automatų ir taksometrų spausdintuvų techninių reikalavimų“ pakeitimo

Atnaujinimo data: 2020-06-30
Informuojame, jog Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. VA-49 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. VA-9 „Dėl Kasos aparatų, prekybos (paslaugų teikimo) automatų ir taksometrų spausdintuvų techninių reikalavimų" pakeitimo" (toliau — Įsakymo pakeitimas) pripažįstamas netekusiu galios Kasos aparatų, prekybos (paslaugų teikimo) automatų ir taksometrų spausdintuvų techninių reikalavimų, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. VA-9 „Dėl Kasos aparatų, prekybos (paslaugų teikimo) automatų ir taksometrų spausdintuvų techninių reikalavimų", 54.2.2 papunktis. Tai reiškia, jog nuo Įsakymo pakeitimo įsigaliojimo (t. y. 2020 m. lapkričio 1 d.) prekių (paslaugų) kiekis turi būti spausdinamas nešiojamo kasos aparato kvite.
Šiuo Įsakymo pakeitimu įgyvendinamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nurodymas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 10 d. protokolo Nr. 6 „Dėl Vyriausybės 2019 m. birželio 19 d. pasitarimo sprendimo (protokolo Nr. 26, 2 klausimas) pakeitimo" 2 punktas, kuriuo keičiamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. birželio 19 d. pasitarimo sprendimo „Dėl šešėlinės ekonomikos mažinimo trijuose sektoriuose — statybų, prekybos automobiliais ir jų dalimis, prekybos mėsos produktais (turgavietėse) — koncepcijų" 3 punktas) „Valstybinei mokesčių inspekcijai — iki 2020 m. rugpjūčio 1 d. pakeisti Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004 m. sausio 26 d. įsakymą Nr. VA-9 „Dėl Kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų, įtraukiamų į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą, techninių reikalavimų" — numatyti prievolę turguje prekiaujantiems subjektams, naudojantiems kasos aparatus, kasos aparatų kvituose nurodyti prekių (paslaugų) kiekį."
 
Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2020 m. birželio 23 d. rašte Nr. (1.18-1-4 E) R-2985.
 
Informaciją parengė
Teisės departamentas