Naujienos

« Grįžti

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymo patvirtinimo

Atnaujinimo data: 2020-06-10
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. VA – 43 (TAR, 2020-06-05, Nr. 12363) patvirtintos Asmenų, kurių duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti, ir jų šeimos narių, kriminalinės žvalgybos subjektų valstybės tarnautojų ir pareigūnų, kurių veiklą reglamentuoja kriminalinės žvalgybos įstatymas, ir jų šeimos narių, taip pat žvalgybos pareigūnų, kurių veiklą reglamentuoja žvalgybos įstatymas, ir jų šeimos narių metinių pajamų deklaracijų ir prašymų pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms užpildymo ir pateikimo, taisyklės (toliau – Taisyklės).
Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2020 m. birželio 8 d. rašte (18.18-31-1E) RM- 31162.
 
Informaciją parengė
Teisės departamentas