Naujienos

Dėl vidutinės svertinės mažmeninės cigarečių pardavimo kainos patvirtinimo

Atnaujinimo data: 2019-03-05

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ‒ VMI prie FM) informuoja, kad Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1K-58 „Dėl vidutinės svertinės mažmeninės cigarečių pardavimo kainos patvirtinimo" patvirtinta vidutinė svertinė mažmeninė cigarečių pardavimo kaina, galiojanti nuo 2019 m. kovo 1 d., – 3,38 euro už 20 cigarečių.

Vidutinės svertinės mažmeninės cigarečių pardavimo kainos nustatymo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-415, numatyta, kad vidutinė svertinė mažmeninė cigarečių pardavimo kaina apskaičiuojama pagal visų cigarečių, už kurias Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (toliau ‒ Įstatymas) nustatyta tvarka praėjusiais kalendoriniais metais yra atsiradusi prievolė sumokėti akcizus, bendrą vertę, grindžiamą maksimalia mažmenine pardavimo kaina, įskaitant visus mokesčius, padalytą iš viso šių cigarečių skaičiaus.

Pagal Kombinuotojo akcizų tarifo už cigaretes apskaičiavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 280, vertybinis elementas apskaičiuojamas, naudojant vidutinę svertinę mažmeninę cigarečių pardavimo kainą, tik tais atvejais, kai tenkinamos abi toliau nurodytas sąlygas:

  • prievolė mokėti akcizus Lietuvos Respublikoje atsiranda pagal Įstatymo 9 str. 1 d. 2 p. ir / arba 8 p. (pvz., laikomos banderolėmis nepaženklintos cigaretės) ir
  • nėra žinoma einamųjų kalendorinių metų to pavadinimo cigarečių didžiausia mažmeninė kaina.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. (nuo euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dienos) iki 2018 m. vasario 28 d. galiojusios patvirtintos vidutinės svertinės mažmeninės cigarečių pardavimo kainos:

Laikotarpis

Kaina

Nuo 2018-03-01 iki 2019-02-28

 3,18 euro

Nuo 2017-03-07 iki 2018-02-28

 2,99 euro

Nuo 2016-02-24 iki 2017-03-06

 2,77 euro

Nuo 2015-02-20 iki 2016-02-23

 2,60 euro

Nuo 2015-01-01 iki 2015-02-19 

 2,46 euro


Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2019 m. kovo 1 d. rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-6628.

Informaciją parengė
Teisės departamentas