Naujienos

Dėl pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką apskaičiavimo, mokėjimo ir deklaravimo tvarkos pakeitimų 2018 ir vėlesniais metais

Atnaujinimo data: 2018-09-04

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, bei atsižvelgdama į tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 nutarimas Nr. 1229 „Dėl privalomųjų atskaitymų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" nuo 2018 m. rugpjūčio 15 d. yra išdėstytas nauja redakcija, parengė informacinį pranešimą dėl privalomųjų atskaitymų iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką deklaravimo ir sumokėjimo tvarkos 2018 ir vėlesniais metais.

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2018-09-04 rašte Nr. (32.42-31-1E) RM-31248.

Informaciją parengė
Teisės departamentas