Naujienos

Dėl mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise deklaracijos FR0770 formos ir jos pildymo taisyklių pakeitimo

Atnaujinimo data: 2014-10-20

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja apie Valstybinė mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos  viršininko 2014 m. spalio 13 d. įsakymą Nr. VA–98 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. VA-169 „Dėl mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise deklaracijos FR0770 formos ir jos pildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo".
Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikoje nuo 2015 m. sausio 1 dienos įvedamas euras, šiuo įsakymu:
- išdėstyta nauja redakcija Mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise deklaracijos FR0770 forma (panaikinta nuoroda į litus);
- pakeistas Mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise deklaracijos FR0770 formos pildymo taisyklių 12.6 papunktis, vietoje naudojamos nuorodos į litus, nuo 2015-01-01 įrašant nuorodą į eurus.

Informaciją parengė
Teisės departamentas