VMI naujienos

Rodoma 1 - 2 iš 24 rezultatų.
Elementų puslapyje 2
iš 12

Mokesčių naujienos

Dėl VMI prie FM viršininko 2003 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. V-176 pakeitimo

Atnaujinimo data: 2018-09-17

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. VA-70 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. V-176 „Dėl Pranešimo apie užsienio valstybių kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose atidarytas ir uždarytas sąskaitas FR0526 formos bei jos pildymo ir pateikimo taisyklių" pakeitimo", pakeistos Pranešimo apie užsienio valstybių kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose atidarytas ir uždarytas sąskaitas FR0526 formos pildymo ir pateikimo taisyklės (toliau – taisyklės), kurios išdėstomos nauja redakcija.

Taisyklių pakeitimu įteisinami šie esminiai pakeitimai:
1. Atsižvelgiant į Dokumentų realizavimo elektroniniu būdu plane numatytas užduotis, į teikiamų popierinių FR0526 formos ir laisvos formos pranešimų apie sąskaitas užsienio valstybių įstaigose teikimo mažėjimo statistiką, taisyklių pakeitimais atsisakoma popierinės Pranešimo apie užsienio valstybių kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose atidarytas ir uždarytas sąskaitas FR0526 formos (toliau – FR0526 forma) pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai alternatyvos. Galutinai įteisinamas FR0526 formos pateikimas per  VMI prie FM elektroninio deklaravimo sistemą (http://deklaravimas.vmi.lt, toliau – EDS).
2. FR0526 formoje atsisakoma popieriniam dokumentui privalomų rekvizitų, forma adaptuota teikimui per EDS, atitinkamai pakoreguotos susijusios taisyklių nuostatos.
3. Taisyklėse atsisakoma Oficialių valstybių pavadinimų ir jų trumpinių (dviraidžių kodų) ir oficialių valstybių valiutų pavadinimų ir jų trumpinių (triraidžių kodų) sąrašo, vietoje jo pateikiama nuoroda į aktualios redakcijos Šalių, teritorijų ir valiutų sąrašą, atitinkantį ISO standartą, kuris skelbiamas interneto Oficialiosios statistikos portale https://osp.stat.gov.lt

(Pradžia > Klasifikatoriai > Klasifikatoriai > Pasaulio šalių ir teritorijų klasifikatorius).

Artimiausiu metu įsakymas bus paskelbtas Teisės aktų registre ir įsigalios kitą dieną po paskelbimo dienos.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2018 m. rugsėjo 10 d. rašte Nr. (32.44-31-3E)-RM-31744.

Informaciją parengė
Teisės departamentas