VMI naujienos

Rodoma 1 - 2 iš 24 rezultatų.
Elementų puslapyje 2
iš 12

Mokesčių naujienos

Dėl gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, įsigijimo taisyklių pakeitimo

Atnaujinimo data: 2018-11-16

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ‒ VMI prie FM) informuoja, kad 2018 m. lapkričio 7 d. priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1095 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. 667 „Dėl Gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, įsigijimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" (toliau ‒ Nutarimas), kuriuo nustatoma, kad, paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją:

- žemės ūkio veiklos subjektams Lietuvos Respublikos Vyriausybė gali nustatyti papildomus gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio produktų gamybai, konkretiems ūkiniams metams, kiekius;
- žemės ūkio veiklos subjektams, įsigijusiems gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio produktų gamybai, ateinančiais ūkiniais metais leistinas įsigyti gazolių kiekis nemažinamas konkretiems ūkiniams metams nustatomais papildomais gazolių kiekiais.

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 633 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo" dėl sausros padarinių žemės ūkio sektoriuje visoje šalyje buvo paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija, žemės ūkio veiklos subjektai 2018-2019 ūkiniams metams turi teisę įsigyti papildomą gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio produktų gamybai, kiekį:

Žemės ūkio produktų rūšis

Matavimo vienetas

Papildomas gazolių kiekis

Grūdiniai, ankštiniai ir kiti augalai, už kuriuos mokamos tiesioginės išmokos

l už ha

10

Rapsai

l už ha

12

Bulvės

l už ha

24

Daržovės

l už ha

58

Cukriniai runkeliai, pašariniai šakniavaisiai

l už ha

30

2017 metais pasėtų ir žuvusių žieminių pasėlių (kviečių, miežių, kvietrugių, rugių ir rapsų) plotui apdirbti*

l už ha

27


Nutarimo nuostatos įsigalioja 2019 m. balandžio 1 d.

Nutarimo nuostatos praktikoje galėtų būti taikomos taip:
Pavyzdžiui, žemės ūkio veiklos subjektas 2018-2019 m. ūkiniams metams deklaravo, kad valdo 100 ha rapsų. Vadinasi, 2018-2019 m. jis turi teisę įsigyti 11 500 litrų (100*115) gazolių. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje buvo paskelbta ekstremalioji situacija, jis dar papildomai gali įsigyti 1 200 litrų (100*12) gazolių. Be to, žemės ūkio veiklos subjektas papildomai gali įsigyti 15 proc. einamaisiais ūkiniais metais (2018-2019 m.) priklausančio gazolių kiekio, t. y. 1 725 litrus (100*115*0,15) gazolių. Šis kiekis apskaičiuojamas tik nuo pagrindinio leistino įsigyti 2018-2019 m. ūkiniams metams skirto gazolių kiekio (papildomas gazolių kiekis, skirtas dėl to, kad buvo paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija, neįtraukiamas). Iš viso 2018-2019 m. ūkiniais metais žemės ūkio veiklos subjektas gali įsigyti 14 425 litrus (11 500+1 200+1 725) gazolių.
Žemės ūkio veiklos subjektas kitiems ūkiniams metams (2019-2020 m.) deklaravo didesnį rapsų plotą, t. y. 120 ha. Apskaičiuojant leistiną įsigyti gazolių kiekį, atimamas tik papildomai 2018-2019 m. ūkiniais metais įsigytas 15 proc. kiekis. Kitaip tariant, žemės ūkio veiklos subjektas 2019-2020 m. turėtų teisę įsigyti 12 075 litrus (120*115-1 725) gazolių. Be to, žemės ūkio veiklos subjektas papildomai galėtų įsigyti 15 proc. 2019-2020 m. ūkiniais metais priklausančio gazolių kiekio, t. y. 2 070 litrų (120*115*0,15) gazolių. Iš viso 2019-2020 m. ūkiniais metais žemės ūkio veiklos subjektas galėtų įsigyti 14 145 litrus(12 075+2 070) gazolių.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2018 m. lapkričio 14 d. rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-38286.

Informaciją parengė
Teisės departamentas