Naujienos

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio apskaičiavimo ir sumokėjimo už 2012-2014 metų mokestinį laikotarpį po Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. KT24-N14/2015

Atnaujinimo data: 2016-02-03

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, gavusi paaiškinimus iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, informuoja apie Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. KT24-N14/2015 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio (2011 m. gruodžio 21 d. redakcija) nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai" nuostatų taikymo už 2012-2014 metų mokestinį laikotarpį.

Šį informacinį pranešimą galima rasti VMI prie FM 2016 m. vasario 3 d. rašte Nr. (18.40-31-1) RM-2349.

 

Informaciją parengė
Teisės departamentas