Naujienos

« Grįžti

Dėl Garantinio fondo įstatymo Nr. VIII-1926 3 straipsnio pakeitimo

Atnaujinimo data: 2014-10-22

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigalioja 2014 m. spalio 7 d. Garantinio fondo įstatymo Nr. VIII-1926 3 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XII-1185. Šiuo įstatymu pakeičiama 3 straipsnio 4 dalis ir nustatoma įmokų į Garantinį fondą mokėjimo tvarka nuo 2015 m. sausio  1 d., atsižvelgiant į įmokų dydį eurais.
Įmokos į Garantinį fondą skaičiuojamos ir mokamos nuo tos dienos, už kurią darbuotojams pradedamas skaičiuoti darbo užmokestis.
Įmokos į Garantinį fondą mokamos taip:
–iki 50 eurų per metus dydžio – kartą per metus, ne vėliau kaip iki kalendorinių metų gruodžio 31 d.;
–nuo 51 iki 100 eurų – 2 kartus per metus, ne vėliau kaip iki kalendorinių metų birželio 30 d. ir gruodžio 31 d.;
–101 ir daugiau eurų per metus – kiekvieną mėnesį, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 d.

Informaciją parengė
Teisės departamentas