Naujienos

« Grįžti

Dėl įmokų į garantinį fondą administravimo

Atnaujinimo data: 2016-11-30

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) informuoja, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. keičiasi įmokų į Garantinį fondą mokėjimo tvarka ir įmokas administruojantis subjektas.

Vadovaujantis 2016 m. rugsėjo 16 d. Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 nuostatomis, nuo 2017-01-01 netenka galios Lietuvos Respublikos Garantinio fondo įstatymas Nr. VIII-1926 su visais pakeitimais ir papildymais. Garantinį fondą nuo 2017-01-01 administruos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitos Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos. Garantinio fondo įmokos bus apskaičiuojamos ir mokamos, duomenys apie apskaičiuotas įmokas teikiami mutatis mutandis laikantis Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatytos tvarkos ir terminų.

Remdamasi išdėstytu, VMI prie FM pažymi, kad būtina informuoti mokesčių mokėtojus apie tai, kad į VMI prie FM biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas įmokos Į Garantinį fondą (įmokos kodu 1961) turi būti mokamos tik už ataskaitinius laikotarpius iki 2016-12-31.

Už ataskaitinius laikotarpius nuo 2017-01-01 įmokos į Garantinį fondą mokamos į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas.

          Mokesčių mokėtojai, klaidingai sumokėję įmokas į Garantinį fondą (įmokas, kurias turėjo sumokėti Sodrai) į VMI prie FM biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, gali pateikti Prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio ir (arba) baudos už administracinį teisės pažeidimą permoką (skirtumą) formą FR0781, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. VA-186 „Dėl mokesčio ir baudos už administracinį teisės pažeidimą permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo)", dėl klaidingai sumokėtų įmokų susigrąžinimo arba įskaitymo kitoms mokėjimo prievolėms padengti.

 

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2016-11-29 rašte Nr. (18.10-31-1E) RM-33563

 

Informaciją parengė  
Teisės departamentas