Naujienos

« Grįžti

Dėl informavimo apie produktų siuntimą į kitą Europos Sąjungos valstybę narę arba produktų gavimą iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės

Atnaujinimo data: 2019-05-08

Informuojame, kad 2019 m. balandžio 29 d. priimtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ‒ VMI prie FM) viršininko įsakymas Nr. VA-37, kuriuo pakeistos Informavimo apie produktų siuntimą į kitą Europos Sąjungos valstybę narę arba produktų gavimą iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės taisyklės, patvirtintos VMI prie FM viršininko 2004 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. VA-64.

Pagrindiniai pakeitimai:
1. Etilo alkoholio, alkoholinių gėrimų, apdoroto tabako ir / arba energinių produktų, nurodytų Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 2 priede, siuntėjui įtvirtintas reikalavimas kitos Europos Sąjungos valstybės narės institucijos išduoto patvirtinimo, kad už šias prekes akcizai kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje bus sumokėti, mokestinių prievolių įvykdymą užtikrinančio dokumento arba dokumento, suteikiančio teisę gavėjui gauti šiuos produktus be akcizų, kopijas pateikti Valstybinės mokesčių inspekcijos akcizų informacinėje sistemoje (toliau ‒ AIS). Kitaip tariant, panaikinamas reikalavimas šiuos dokumentus fiziškai pateikti mokesčių administratoriui.

2. Įtvirtinta, jog Patvirtinimas, kad už akcizais apmokestinamas prekes, atgabenamas į Lietuvos Respubliką komerciniams tikslams, akcizų sumokėjimas Lietuvos Respublikoje garantuotas (forma FR0652) galioja 3 mėnesius nuo jo išdavimo dienos. Atkreiptinas dėmesys, kad šis patvirtinimas išduodamas per Mano VMI, tačiau, jeigu mokesčių mokėtojas pageidauja, jis gali kreiptis į VMI prie FM, kad jam būtų išduotas popierinis patvirtinimas.

3. Patikslintas produktų1, kurių duomenys turėtų būti teikiami AIS, sąrašas. Nuo 2019 m. gegužės 1 d. turėtų būti teikiami duomenys produktų, klasifikuojamų 2019 m. Kombinuotosios nomenklatūros, 2707 99 11, 2707 99 19, 2707 99 99, 2710 19 71-2710 19 99, 2710 20 90 (išskyrus produktus, kurių mažiau nei 90 % tūrio (įskaitant nuostolius) distiliuojasi 210 °C temperatūroje ir ne mažiau kaip 65 % tūrio (įskaitant nuostolius) distiliuojasi 250 C temperatūroje, nustatant pagal ISO 3405 metodą (ekvivalentiškas ASTM D 86 metodui)), 2710 91 00, 2710 99 00, 3403 19 10, 3403 19 80, 3811 21 00, 3817 00 arba 3824 99 92 (kurių sudėtyje yra naftos alyvų arba alyvų, gautų iš bituminių mineralų ir neskirtų naudoti kaip variklių degalai ir šildymui skirtas kuras) subpozicijose.

4. Atlikti kiti techninio pobūdžio pakeitimai.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2019 m. gegužės 6 d. rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-13987.

Informaciją parengė
Teisės departamentas

1 Energiniai produktai, nenurodyti Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 2 priede.