Naujienos

« Grįžti

Dėl VMI prie FM viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 255 „Dėl akcizų grąžinimo“ pakeitimo

Atnaujinimo data: 2019-07-17

Informuojame, kad nuo 2019 m. liepos 12 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas Nr. VA-59 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 255 „Dėl Akcizų grąžinimo" pakeitimo", kuriuo pakeičiamos Akcizų grąžinimo prašymų užpildymo taisyklės (toliau - Taisyklės).

Atkreiptinas dėmesys, kad Taisyklėse nustatomas naujas akcizų grąžinimo (įskaitymo) laikotarpis už akcizais apmokestinamas prekes, t. y.  nustatoma galimybė susigrąžinti (įskaityti) sumokėtus akcizus už kalendorinį mėnesį, o ne už kalendorinį ketvirtį.

Taip pat Taisyklės papildomos naujais sumokėtų akcizų grąžinimo (įskaitymo) pagrindais:

  • P7 - Už kaitinamojo tabako produktus, panaudotus Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 64 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais tikslais;
  • P8 - Už akcizais apmokestinamas prekes, panaudotas kitų akcizais apmokestinamų prekių gamybai akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje;
  • P9 - Už energinius produktus, panaudotus energinių produktų, kurie nėra akcizų objektas, gamybai;
  • P10 – Kiti atvejai.

Atsižvelgiant į tai, kad Taisyklėse nustatomi nauji akcizų grąžinimo (įskaitymo) pagrindai už akcizais apmokestinamas prekes, Taisyklės papildomos naujomis dokumentų ir įrodymų teikimo nuostatomis, t. y. mokesčių mokėtojas, siekdamas susigrąžinti (įskaityti) sumokėtus akcizus bei akcizų grąžinimo prašyme nurodęs naujus akcizų grąžinimo pagrindus, kartu su prašymu turi pateikti:

  • dokumentus, kuriais įrodomas kaitinamojo tabako produktų panaudojimas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 64 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais tikslais, ir kitą informaciją, pagal kurią būtų galima nustatyti, koks kaitinamojo tabako produktų kiekis buvo sunaudotas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 64 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais tikslais;
  • dokumentus, pagal kuriuos būtų galima nustatyti, koks akcizais apmokestinamų prekių, už kurias akcizai Lietuvos Respublikoje yra sumokėti, kiekis sunaudotas gamybai ir koks kiekis pagamintas;
  • įrodymus, kad energiniai produktai, pagaminti, naudojant kitus energinius produktus, už kuriuos akcizai yra sumokėti Lietuvos Respublikoje, nėra akcizų objektas, taip pat dokumentus, pagal kuriuos būtų galima nustatyti, koks energinių produktų kiekis sunaudotas gamybai ir koks kiekis pagamintas;
  • įrodymus, kad akcizais apmokestinamos prekės, už kurias akcizai yra sumokėti Lietuvos Respublikoje, yra panaudotos kitais Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme nurodytais tikslais.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2019 m. liepos 12 d. rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM- 21547.

Informaciją parengė
Teisės departamentas