Naujienos

« Grįžti

Dėl VMI prie FM viršininko 2019 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. VA - 80 „Dėl kitų apdoroto tabako, kaitinamojo tabako produktų, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais – banderolėmis – būdų nustatymo taisyklių patvirtinimo“

Atnaujinimo data: 2019-11-06

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 1 d. įsigalios Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas Nr. VA-80 „Dėl Kitų apdoroto tabako, kaitinamojo tabako produktų, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais – banderolėmis – būdų nustatymo taisyklių patvirtinimo", kuriuo patvirtinamos Kitų apdoroto tabako, kaitinamojo tabako produktų, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais – banderolėmis – būdų nustatymo taisyklės (toliau - Taisyklės).
Taisyklės nustato kitų apdoroto tabako, kaitinamojo tabako produktų, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais – banderolėmis (toliau - banderolės) būdų nustatymo ir panaikinimo tvarką, kai minėtų produktų negalima paženklinti Apdoroto tabako, kaitinamojo tabako produktų, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais – banderolėmis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 9 d. nutarimu Nr. 408 „Dėl Apdoroto tabako, kaitinamojo tabako produktų, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais – banderolėmis taisyklių patvirtinimo" (toliau – Nutarimo taisyklės), 6 punkte nustatyta tvarka.
Taigi, tais atvejais, kai banderolių ant etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų pakuočių neįmanoma užklijuoti taip, kaip nurodyta Nutarimo taisyklių 6 punkto pirmojoje pastraipoje, šios banderolės gali būti klijuojamos taip:

1. ant etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų pakuotės viršaus, šios pakuotės kamščių, dangtelių ar kitų uždariklių viršaus arba ant pakuotės šono, kai etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai yra supilstyti į ne didesnę kaip 0,1 litro tūrio pakuotę;
2. ant etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų pakuotės viršaus arba šios pakuotės uždariklių, kai:
2.1. etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų technologinis gamybos (išpilstymo) procesas yra specifinis, t. y. naudojama greitaeigė išpilstymo linija (ne mažiau kaip 12 000 pakuočių per valandą), išskyrus 1 punkte numatytus atvejus;
2.2. naudojami specifiniai banderolių klijavimo įrenginiai, išskyrus 1 punkte numatytus atvejus;
2.3. etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai išpilstomi į ne didesnę kaip 0,33 litro talpos pakuotę, išskyrus 1 punkte numatytus atvejus;
2.4. etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų pakuotė pagaminta ne iš stiklo, išskyrus 1 punkte numatytus atvejus;
2.5. etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų pakuotei uždaryti naudojami neįprastos formos uždarikliai (raiščiai, apkaustai ir pan.), išskyrus 1 punkte numatytus atvejus.

Taip pat tais atvejais, kai banderolių ant apdoroto tabako ir kaitinamojo tabako produktų pakuočių neįmanoma užklijuoti taip, kaip nurodyta Nutarimo taisyklių 6 punkto pirmojoje pastraipoje, dėl Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatyme nustatytų reikalavimų, susijusių su įspėjimais apie galimą žalą sveikatai, banderolės gali būti klijuojamos taip, kad banderolių nebūtų galima nuplėšti jų nepažeidus.
Atkreipiame dėmesį, kad tais atvejais, kai banderolių ant apdoroto tabako, kaitinamojo tabako produktų, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų pakuočių neįmanoma užklijuoti ir aukščiau nurodyta tvarka, asmuo, pageidaujantis nustatyti kitus apdoroto tabako, kaitinamojo tabako produktų, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolėmis būdus, turi Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateikti laisvos formos prašymą dėl kitų apdoroto tabako, kaitinamojo tabako produktų, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolėmis būdų nustatymo.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2019 m. spalio 31 d. rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-32081.

Informaciją parengė
Teisės departamentas