Aktuali informacija ūkininkams apie nekilnojamojo turto mokestį

Jeigu Jus domina papildoma informacija apie šį mokestį, siūlome informacijos ieškoti Konsultacinės medžiagos kataloge, kuriame pateikiami dažniausiai kylantys klausimai ir atsakymai į juos.

Nekilnojamojo turto mokestį reglamentuoja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas (Žin., 2005, Nr. 76‑2741).

Įsidėmėkite, kad nekilnojamojo turto mokestį gyventojai moka už nuosavybės teise priklausančius ar jų įsigyjamus:

  • gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinius (patalpas), žuvininkystės statinius ir inžinerinius statinius, kurių bendra vertė viršija 1 milijoną litų. Šių paskirčių nekilnojamojo turto vertė, viršijanti neapmokestinamą dydį, apmokestinama 1 procento nekilnojamojo turto mokesčio tarifu, o mokestis turi būti deklaruotas ir sumokėtas iki einamojo mokestinio laikotarpio gruodžio 15 d.
  • kitos, nei išvardyta, paskirties (prekybos, paslaugų, administracines ir kt.) statinius (patalpas). Nekilnojamojo turto mokestis nuo šių paskirčių nekilnojamojo turto turi būti deklaruotas (KIT711 forma) ir sumokėtas mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, iki kitų metų vasario 1 d. Nekilnojamojo turto mokesčio tarifą, kuris gali būti nuo 0,3 procento iki 1 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės, nustato savivaldybės.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad nekilnojamojo turto mokesčiu neapmokestinamas tas gyventojų nekilnojamasis turtas (ar jo dalis), kuris naudojamas žemės ūkio veikloje (taikoma apskaičiuojant nekilnojamojo turto mokestį iki 2009 metų), taip pat naudojamas pajamoms iš žemės ūkio veiklos gauti (uždirbti), kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 str. 33 dalyje (taikoma apskaičiuojant 2009 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių nekilnojamojo turto mokestį).