Aktuali informacija gyventojams apie nekilnojamojo turto mokestį

Jeigu Jus domina papildoma informacija apie šį mokestį, siūlome informacijos ieškoti Konsultacinės medžiagos kataloge, kuriame pateikiami dažniausiai kylantys klausimai ir atsakymai į juos.

Nekilnojamojo turto mokestį reglamentuoja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas.

Įsidėmėkite, kad nekilnojamojo turto mokestį gyventojai moka už nuosavybės teise priklausančius ar jų įsigyjamus:

  • gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinius (patalpas), žuvininkystės statinius ir inžinerinius statinius, kurių bendra vertė viršija 150 000 eurų (iki 2019 m. gruodžio 31 d. buvo 220 000 eurų). Šių paskirčių nekilnojamojo turto vertė, viršijanti neapmokestinamą dydį, apmokestinama taikant progresinius nekilnojamojo turto mokesčio tarifus, o mokestis turi būti deklaruotas ir sumokėtas iki einamojo mokestinio laikotarpio gruodžio 15 d.
  • kitos, nei išvardyta, paskirties (prekybos, paslaugų, administracines ir kt.) statinius (patalpas). Nekilnojamojo turto mokestis nuo šių paskirčių nekilnojamojo turto turi būti deklaruotas (KIT711 forma) ir sumokėtas mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, iki kitų metų vasario 15 d. Nekilnojamojo turto mokesčio tarifą, kuris gali būti nuo 0,5 procento (iki 2019 m. gruodžio 31 d.  buvo 0,3 procento) iki 3 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės, nustato savivaldybės.

individualūs neapmokestinamieji nekilnojamojo turto dydžiai kiekvienam sutuoktiniui taikytini, jeigu nekilnojamasis turtas priklauso sutuoktiniams bendrąją jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise, tokia nuosavybės forma (juridinis faktas) turėtų būti įregistruotas Nekilnojamojo turto registre.